Funcions

El Consell Rector:


El Consell es reuneix un cop al mes per tractar els punts corresponents a l’ordre del dia que han proposat les diferents classes. El President de la cooperativa d’alumnes modera la sessió i el Secretari en redacta la corresponent acta, que serà llegida i aprovada en la reunió següent. Es passa a l’ordre del dia i els diferents punts són debatuts pel consell. A la reunió es pot demanar la presència d’algun expert si ca tractar temes específics.
Tasques del president: Presideix l’assemblea i les reunions del Consell Rector. Participa en les trobades que es fan a la ciutat com a representant dels alumnes de l’escola. Acull els alumnes nouvinguts d’ESO que comencen al centre, constituint-se en el pont social.

 

Tasques del secretari: Convoca l’assemblea i les reunions del Consell Rector. Redacta les actes de les reunions. Porta al dia el llibre d’actes.

 
Tasques del Tresorer: Porta al dia la comptabilitat de la cooperativa amb l’ajuda del tresorer de l’escola.

 
Tasques dels vocals: A part de la funció de representar el socis i defensar les idees que hagin sortit en l’assemblea, té unes funcions concretes.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now